Disclaimer

Let op Geld lenen kost geld

Hoewel Allign Crowdfunding BV zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van de Website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan zij niet garanderen dat de Website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Allign Crowdfunding wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van de Website uitdrukkelijk van de hand.


Indien er op de Website links en/of verwijzingen naar websites van derden zijn geplaatst, dan betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Allign worden aanbevolen. Het gebruik van dergelijke links en/of verwijzingen is voor eigen risico van de bezoekers en gebruikers van de Website.


Allign Crowdfunding is niet aansprakelijk voor de inhoud van een op de Website geplaatst profiel, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Allign Crowdfunding.
Allign Crowdfunding BV en de Stichting Allign Crowdfunding gaan uit van een correcte aanlevering van gegevens door alle betrokkenen en zijn niet aansprakelijk voor onjuiste of onvolledige informatievoorziening. De Geldnemers en de Investeerders zijn altijd zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de aangeleverde bescheiden. Allign Crowdfunding zal bij mogelijke malversaties of oplichting hiervan aangifte doen bij justitie.
Indien adres, rekeningnummer, tenaamstelling etc. wijzigt, dienen de Geldnemer en Investeerder dit tijdig aan Allign Crowdfunding door te geven.