OVER ALLIGN CROWDFUNDING

Allign Cowdfunding BV is een organisatie die bemiddelt in opvorderbare gelden. Wij omarmen daarmee Crowdfunding (naast eigen vermogen, subsidies en andere kredietvormen) als één van de manieren om opdrachtgevers te ondersteunen bij de financiering en de realisatie van hun ambitie.

Ondernemers krijgen door de diensten van Allign Crowdfunding BV en Allign BV de mogelijkheid om integraal ondersteund te worden tijdens de diagnose- en analysefase en tijdens de implementatie van het traject. Integrale ondersteuning betekent dan:

Professionaliseringstrajecten

 • Financiële ondersteuning (credietanalyse/risico-analyse, Crowdfunding en ondersteuning bij subsidie-aanvragen)

 • Expertondersteuning (consultancy/coaching) m.b.t. alle bedrijfskundige aspecten van het realiseren van visie/ambitie:

 • Diagnose van de status quo (visie/strategie/werkprocessen/managementsystemen/communicatie-infrastructuur etc.)
 • Implementatiesupport: op de rit krijgen van gedeelde visie/vertaling naar integrale plannen en business case onderbouwing/dagelijkse ondersteuning op de werkvloer bij het installeren van nieuwe werkprocessen en werkwijzen, infrastructuren en managementsystemen.

 • Professionalisering/opleiding/training (= ondersteuning bij het duurzaam verankeren van de veranderingen/verbeteringen)
 • Expertondersteuning m.b.t. onder andere accountancy, verzekeringsissues, juridische issues, fiscale issues etc. die gepaard gaan met het realiseren van visie en ambitie.


Vastgoedprojecten

Naast professionaliseringstrajecten is er ook een mogelijkheid om te investeren in vastgoedprojecten. Particulieren, ondernemers of ondernemingen die opzoek zijn naar belegging onroerend goed ten behoeve van verhuur of voor eigen gebruik, kunnen via Allign Crowdfunding een financiering aanvragen.


Voor wie is Allign Crowdfunding?

Crowdfunding is een alternatieve wijze om een project of onderneming te financieren. Ondernemers gaan in de meeste gevallen naar een bank om een kredietaanvraag te doen en zo startkapitaal te verkrijgen. Crowdfunding verloopt echter zonder financiële tussenpersonen, maar zorgt voor direct contact tussen investeerders en ondernemers. Als een ondernemer, onderneming of particulier een professionaliseringstraject of vastgoedproject wilt starten, maar over onvoldoende startkapitaal beschikt, kan via Allign Crowdfunding een financiering aanvragen. Om dit kapitaal te verwerven biedt hij of zij het project aan op onze website en vermeldt het benodigde bedrag erbij. Op deze manier kan iedereen investeren in het project.


Waarom Allign Crowdfunding

Het mag duidelijk zijn dat dit mes aan twee kanten snijdt:

1. Het verhoogt de slaagkans van deze trajecten significant (voor de geldvrager/ opdrachtgever van Allign BV).

2. Het verlaagt het risico significant (voor de geldgevers/investeerders)
Daarnaast is de opdrachtgever niet (alleen) afhankelijk van banken en kan Crowdfunding naast een bancaire financiering verstrekt worden.


Over Allign

Allign is een alliantie van consultants, coaches, opleiders, trainers en zakelijk dienstverleners, die haar opdrachtgevers ondersteunt bij het ontwerpen en invoeren van alles wat nodig is om visie en ambitie te realiseren en om duurzaam te kunnen uitmunten. Allign is dus een zogenaamde one-stop-shop. Allign BV is de rechtspersoon die overeenkomsten aangaat met (MKB)opdrachtgevers en die voor de uitvoering daarvan de diensten inhuurt van haar (onafhankelijke) onderaannemers (de leden en affiliaties van Allign) die ieder voor zich dus onafhankelijke rechtspersonen zijn. Opdrachtgevers van Allign BV zijn grote en middelgrote organisaties, maar met name ook het MKB (zie www.allign.nl).

Allign BV heeft een integrale kijk op dingen. Vertrekkend vanuit de visie, strategische doelen en ambitie van onze opdrachtgever werken we samen met de hele opdrachtgever-organisatie aan samenhang en samenspel, om daarmee een goed draaiend geheel te krijgen. Allign BV onderscheidt zich van anderen door haar doelgerichte ‘’common sense’’ aanpak waarmee ze een significant hoger rendement op investering bereikt en een wezenlijk betere overdracht van leren naar presteren. Verder staat Allign BV garant voor een beduidend hogere duurzaamheid van de gerealiseerde veranderingen doordat de hele bezetting van de opdrachtgever in dit proces wordt meegenomen.


De stappen in het verbeterproces:

 • Stategievorming of "strategic realignment"
 • Hoofddoelen; doel- (sub)doel hiërachiën/organisatorische splitsingen
 • Projectportfolio (sanering en wederopbouw)
 • Programmafasering en beslisstructurering
 • Het introduceren van nieuwe spelregels
 • De nieuwe rolverdeling
 • Resource management
 • Opzetten van de communicatie-infrastructuur
 • Professionalisering (trainingsprogramma’s etc.)
 • Voortgangsmonitoring (Pi’s; resultaat/effect; rapportages)


Doelstellingen Allign en Allign Crowdfunding

De doelstellingen van Allign BV en van Allign Crowdfunding BV kunnen daarmee als volgt samengevat worden:

 1. Allign BV ondersteunt grote en middelgrote organisaties, maar met name ook het MKB, bij ontwerp en invoering van alles wat nodig is om visie en ambitie te realiseren en om duurzaam uit te munten

 2. Allign BV verstrekt adviezen op het gebied van Strategy Deployment, assisteert en begeleidt bij ontwerp en implementatie van versnellingstrajecten (fusies, overnames en professionaliseringstrajecten) alsmede koerswijzigingen (herpositioneringstrajecten, reorganisaties, saneringstrajecten en bedrijfsopvolgingstrajecten).

 3. Allign BV verzorgt trainingsprogramma's en opleidingen als onderdeel van integrale professionaliseringstrajecten.

 4. Allign BV huurt voor de uitvoering van de overeenkomsten die het aangaat met (MKB) opdrachtgevers diensten in van haar (onafhankelijke) onderaannemers (de leden en affiliaties van Allign) die ieder voor zich onafhankelijke rechtspersonen zijn.

 5. Allign BV coördineert de werkzaamheden van haar onderaannemers.

 6. Allign BV verzorgt integrale risicoanalyses/diagnoses voor haar opdrachtgevers en helpt om deze te vertalen in plannen en business case argumentaties (die de opdrachtgever kan gebruiken bij het aanvragen van subsidies en andere vormen van financieringsondersteuning).

 

Samenwerking met Geldvoorelkaar.nl

Allign Crowdfunding heeft een samenwerkingsverband met crowdfundingplatform Geldvoorelkaar.nl. Dit betekent dat Geldvoorelkaar.nl verantwoordelijk is voor de contractafhandeling met de geldnemer. Ook is Geldvoorelkaar.nl verantwoordelijk voor de screening van geldnemers en investeerders.