Tarieven Projecteigenaren

Wij werken op basis van no cure, no pay. Dat betekent dat we alleen kosten in rekening brengen, als we iets voor u kunnen betekenen.

Hier vindt u de tarieven voor geldnemers. Download hier Bijlage Tarievenblad Geldnemer en Bijlage Coronacrisis.

 

Diensten

Dienst van Allign Crowdfunding Tarief
Aanmaken van een 'Mijn Allign Crowdfunding' account en het indienen van een leenaanvraag. Kosteloos
Begeleiding en ondersteuning door Allign Crowdfunding tijdens uw crowdfundingcampagne. Kosteloos
Beoordeling van uw leenaanvraag - Goedkeuring Zie 'Publicatiekosten'
Beoordeling van uw leenaanvraag - Afwijzing Kosteloos
Publicatiekosten Vanaf € 349,-
Publicatie op de Homepage van Allign Crowdfunding Kosteloos
Marketing via communicatiekanalen Allign Crowdfunding Kosteloos
Succesfee bij totstandkoming van uw lening Vanaf 1,5% over de leensom, afhankelijk van de looptijd en leenvorm
Rente over uw lening In overleg met u bepaald
Kosten voor het opmaken van contracten € 400,- excl. BTW
Administratie en betaalverkeer tijdens de looptijd van uw lening Kosteloos
Commerciële mailings aan uw investeerders via Allign Crowdfunding Kosteloos

Publicatiekosten

Publicatiekosten zijn eenmalige kosten die in rekening gebracht worden in verband met het beoordelen, bespreken en plaatsen van uw aanvraag op de website. Deze kosten worden in rekening gebracht op het moment dat uw aanvraag is goedgekeurd voor publicatie en u akkoord hebt gegeven op de voorwaarden van publicatie. Indien uw aanvraag onverhoopt afgewezen wordt, worden de publicatiekosten niet in rekening gebracht: no cure, no pay.

Afhankelijk van de hoogte van de hoofdsom, gelden de volgende tarieven:

Hoogte van de hoofdsom Publicatiekosten
Tot € 100.000,- € 349,-
Van € 100.000,- tot € 150.000,- € 374,-
Van € 150.000,- tot € 200.000,- € 424,-
Van € 200.000,- tot € 250.000,- € 474,-
Vanaf € 250.000,- € 499,-

Inschrijvingsduur (publicatie op de website)

Inschrijvingsduur

  • Gedurende 7 dagen volgt een openstelling voor uw eigen netwerk in een afgeschermde omgeving (de zgn. innercrowd publicatie). Het is mogelijk deze openstelling te verlengen tot 14 dagen. 
  • Vervolgens volgt een voorpublicatie van 48 uur; tijdens deze periode is uw project inzichtelijk voor investeerders, maar kan er nog niet geïnvesteerd worden.
  • Na de voorpublicatietermijn wordt uw project maximaal 60 dagen opengesteld voor investeringen.

Succesfee

De succesfee wordt in rekening gebracht wanneer uw project succesvol gefinancierd wordt en tot stand komt. Deze fee wordt berekend over het leenbedrag volgens het schema hieronder. Over het Depotbedrag (1 of 2 Maandbedragen) wordt géén succesfee berekend. Bij kredietaanvragen vanaf € 250.000,- zijn op basis van een defensief risicoprofiel en aanvullende zekerheden maatwerktarieven bespreekbaar.

Up-front fee: eenmalig bedrag dat wordt ingehouden op de uitbetaling van de hoofdsom.
Periodieke fee: wordt betaald als onderdeel van de Maandbedragen.

 

Leenvorm Succesfee* Mogelijke looptijden Leenbedrag
Annuïtaire lening Up-front: 1,25% + 0,95% per jaar looptijd, met een maximum van 7,9% over het leenbedrag, die wordt ingehouden op de uitbetaling van de hoofdsom. 6 - 120 maanden Vanaf
€ 25.000,-
Groeilening

Up-front: 1,25% + 0,95% per jaar looptijd (met een maximum van 7,9%) over het leenbedrag, die wordt ingehouden op de uitbetaling van de hoofdsom.

6 - 78 maanden, waarvan een aflossingsvrije periode van minimaal 3 en maximaal 18 maanden Vanaf
€ 50.000,-
Aflossingsvrije lening Up-front: 0,5% per maand looptijd, met een maximum van 5% over het leenbedrag, die wordt ingehouden op de uitbetaling van de hoofdsom. 3 - 60 maanden Vanaf
€ 25.000,-
Flexlening Up-front: 1,25% + 0,95% per jaar looptijd (met een maximum van 7,9%) over het leenbedrag, die wordt ingehouden op de uitbetaling van de hoofdsom. 6 - 120 maanden Vanaf
€ 25.000,-
Vastgoedlening Up-front: 2,8% over het leenbedrag, die wordt ingehouden op de uitbetaling van de hoofdsom 
+
Periodiek: 0,25% over het initiële leenbedrag per jaar, die als onderdeel van de Maandbedragen betaald wordt.
6 - 120 maanden Vanaf
€ 50.000,-
Duurzame vastgoedlening Up-front: 2,5% over het leenbedrag, die wordt ingehouden op de uitbetaling van de hoofdsom 

+
Periodiek:
0,25% over het initiële leenbedrag per jaar, die als onderdeel van de Maandbedragen betaald wordt.

6 - 120 maanden Vanaf
€ 50.000,-

* Bij kredietaanvragen vanaf € 250.000,- zijn op basis van een defensief risicoprofiel en aanvullende zekerheden maatwerktarieven bespreekbaar.

Overige kosten en speciale situaties

Kosten van derden

Kosten die u maakt om de lening tot stand te laten komen – o.a. kosten van derden voor taxatie, het vestigen van zekerheidsrechten, het afsluiten van verzekeringen en extern advies - zijn voor eigen rekening. Ook de kosten voor het opmaken van de daarbij behorende contracten van € 400,- excl. BTW zijn voor eigen rekening.

Inspanningskosten

Het kan zijn dat u uw aanvraag in een later stadium van het proces terug wilt trekken. Allign Crowdfunding rekent in deze gevallen inspanningskosten. Reeds door u betaalde publicatiekosten worden hierop in mindering gebracht.

  • In geval u de aanvraag terugtrekt nadat deze reeds is goedgekeurd voor publicatie: € 1.500,-.
  • In geval u het publicatieadvies van Allign Crowdfunding niet opvolgt en de aanvraag gedurende de Inschrijvingsduur eveneens niet conform dit publicatieadvies wenst aan te passen, waardoor de aanvraag niet volgeschreven wordt: € 1.500,-
  • In geval u de aanvraag terugtrekt nadat deze reeds is (voor)gepubliceerd op de website van Allign Crowdfunding en/of is volgeschreven: 100% van de succesfee.

Inspanningskosten worden niet in rekening gebracht wanneer Allign Crowdfunding om moverende redenen het project terugtrekt en herpubliceert. 

Vervroegde aflossing

De voorwaarden voor vervroegde aflossing worden door de crowdfundingbeoordelaar met u afgestemd. De afspraken omtrent vervroegde gedeeltelijke of gehele aflossing worden altijd in de Pitch van de gepubliceerde aanvraag en in de Overeenkomst Lening vermeld.

Bij een (Duurzame) Vastgoedlening geldt dat deelaflossingen van 20% 1x per 12 maanden boetevrij zijn toegestaan. Deelaflossingen van meer dan 20% of algehele aflossing  is mogelijk met bijbetaling van 6 maanden compensatierente en administratiekosten.

Bij de overige leenvormen zijn deelaflossingen in principe niet mogelijk. Versnelde aflossing is mogelijk met 10 maanden compensatierente. De rente is ten gunste van de investeerders.

De administratiekosten voor versnelde aflossing bedragen € 495,- excl. BTW. Maatwerkafspraken zijn bespreekbaar met uw crowdfundingbeoordelaar.

Herziening leenvoorwaarden

Wanneer de oorspronkelijke leenvoorwaarden worden aangepast, zoals beschreven in artikel 20 van de Algemene Voorwaarden, brengt Allign Crowdfunding administratiekosten in rekening. Deze bedragen 1% van de nog uitstaande leensom, met een minimum van € 495,- excl. BTW.

Recoverykosten

In het geval de lening moet worden opeist, wordt, los van eventuele externe kosten, een bedrag van € 1.500,- voor recovery en aanvullende werkzaamheden in rekening gebracht.