(Duurzame) Vastgoedlening

De (duurzame) Vastgoedlening van CredionFunding

Financier zakelijk onroerend goed en beleggingspanden met een uniek vastgoedproduct. Vastgoed financieren tot 85% loan-to-value, realiseer maatwerk door de combinatie van leenvormen; en krijg de mogelijkheid tot boetevrij deelaflossen met de Vastgoedlening van CredionFunding.

Zakelijk onroerend goed  Vastgoedbeleggingen  Bedrijfspanden  Verduurzaming

crowdfunding vastgoed financieren beleggingspand

Kenmerken van de vastgoedlening

 • Ter financiering van zakelijk vastgoed of particuliere vastgoedbeleggingen
 • Combinatie mogelijk van annuïtaire en aflossingsvrije leningdelen
 • Risicoclassificaties 1 - 5/5s
 • Leenbedrag vanaf € 50.000,-
 • Looptijd minimaal 6 en maximaal 120 maanden
 • Er is altijd sprake van hypothecaire zekerheid
 • Afhankelijk van de looptijd van de lening wordt maximaal 85% van de marktwaarde in verhuurde staat gefinancierd (Loan-to-Value ≤ 85% - naast de leensom worden ook de depotregeling, kosten koper, advieskosten en financieringskosten meegerekend).
 • Uitgangspunt is een Loan-to-Value ≤ 75% aan het einde van de looptijd.

Boetevrij deelaflossen
Bij een (Duurzame) Vastgoedlening geldt dat deelaflossingen van 20% 1x per 12 maanden boetevrij zijn toegestaan. Deelaflossingen van meer dan 20% of algehele aflossing is mogelijk met bijbetaling van 6 maanden compensatierente en administratiekosten. Meer informatie vindt u op het Tarievenblad Geldnemer.

Duurzame Vastgoedlening
De Duurzame Vastgoedlening is technisch gelijk aan de reguliere Vastgoedlening, maar biedt een lager starttarief aan (in de toekomst) energiezuinige vastgoedprojecten.

Maatwerk lening
De exacte inrichting van de vastgoedlening zal per crowdfundingproject verschillen. De uitgangspunten van de lening, de risicoclassificatie, aanvullende afspraken worden daarom altijd duidelijk omschreven in de bijbehorende Toelichting van CredionFunding in de pitch.

Welke zekerheden vragen wij?

 • Hoofdelijke aansprakelijkheid in privé (in beginsel verplicht)
 • Hypotheekrecht met voldoende overwaarde op vastgoed in Nederland, onderbouwd door een taxatierapport* (verplicht).
 • Bij 2e of 3e hypotheek: aanvullend een negatieve hypotheekverklaring (verplicht)
 • Pandrecht op huurpenningen (optioneel)
 • Pandrecht op Overlijdensrisicoverzekering (optioneel)
 • Depotregeling (verplicht)

Welke bescheiden hebben wij nodig?

Voor de beoordeling van uw aanvraag, hebben wij de volgende documenten nodig:

Zakelijk onroerend goed (eigen gebruik)

Vastgoedbeleggers (particulier)

Recent uittreksel KvK

ID bewijs, NAW-gegevens, recente IB aangifte

Van de bestuurder(s): ID bewijs, NAW-gegevens, recente IB-aangifte

Beknopt businessplan*

Jaarverslagen van de afgelopen 3 jaren en prognose getoetst door financieel adviseur of accountant

Overzicht vastgoedportefeuille en huurinkomsten

Koopovereenkomst aan te kopen pand

Koopovereenkomst aan te kopen pand

Taxatierapport aan te kopen pand

Taxatierapport aan te kopen pand

(Concept) huurovereenkomsten

(Concept) huurovereenkomsten

Begroting verbouwing onderbouwd met offertes

Begroting verbouwing onderbouwd met offertes


*Voor het businessplan kunt u gebruik maken van een format. U kunt de formats downloaden via deze pagina.